Pozvánka na členskou schůzi dne 18.9.2014

Ve čtvrtek 18. září 2014 od 16.30 hod.  se koná členská schůze Bytového družstva Pod Olšemi, družstvo, se sídlem Uherské Hradiště, Štěpnická 1116. Členská schůze se uskuteční za účasti notáře.

Schůze se koná v suterénu bytového domu č.p. 1115.

Účast všech členů družstva je mimořádně nutná! 

Program členské schůze:

1. Prezence – kontrola usnášení schopnosti
2. Volba orgánů a schválení programu členské schůze
3. Změna stanov bytového družstva včetně změny názvu družstva
4. Volba statutárního orgánu
5. Závěrečné usnesení
6. Závěr

Pozvánka na členskou schůzi 18.9.2014

Stanovy BD Pod Olšemi bytové družstvo