Pozvánka na výroční členskou schůzi 2017

Členská schůze Bytového družstva Pod Olšemi, družstvo, se sídlem Uherské Hradiště, Štěpnická 1116, se koná dne 15. května (pondělí) 2017 od 16:00 hodin v kanceláři správce domu Ing. Moniky Markové, Otakarova 1253 v Uherském Hradišti.

Účast všech členů družstva je nutná!

Program členské schůze:

1. Prezence – kontrola usnášení schopnosti,
2. Volba orgánů a schválení programu členské schůze,
3. Projednání řádné roční závěrky za rok 2016, přednesení zprávy o hospodaření,
4. Informace o stavu zpracování změny prohlášení vlastníka,
5. Odsouhlasení dobudování lodžií v přízemí domu,
6. Projednání provozních záležitostí domu, plán prací na bytovém domě,
7. Diskuse,
8. Závěrečné usnesení,
9. Závěr.

Pozvánka (PDF)