Pozvánka na výroční členskou schůzi 2018

Všechny členy Bytového družstva Pod Olšemi, družstvo, srdečně zveme na výroční členskou schůzi.

Výroční členská schůze se koná dne 23.4.2018 od 16.00 hodin v suterénu bytového domu čp. 1115, Štěpnická v Uherském Hradišti.

Program:

  • Prezence – kontrola usnášení schopnosti.
  • Volba orgánů a schválení programu členské schůze.
  • Projednání řádné roční závěrky za rok 2017, přednesení zprávy o hospodaření.
  • Projednání provozních záležitostí domu, plán prací na bytovém domě.
  • Diskuse.
  • Závěrečné usnesení.
  • Závěr.