Pozvánka na členskou schůzi 2020

Všechny členy Bytového družstva Pod Olšemi, družstvo, srdečně zveme na členskou schůzi, která se bude konat dne 24.9.2020 od 16.00 hodin v kanceláři správce domu Ing. Moniky Markové, Otakarova 1253, 686 01 Uherské Hradiště.

Program:

  • Prezence – kontrola usnášení schopnosti.
  • Volba orgánů a schválení programu členské schůze.
  • Projednání řádné roční závěrky za rok 2019, přednesení zprávy o hospodaření.
  • Projednání provozních záležitostí domu, plán prací na bytovém domě.
  • Diskuse.
  • Závěrečné usnesení.
  • Závěr.

 

BD Pod Olšemi_Pozvánka 2020