Pozvánka na výroční členskou schůzi 2019

Všechny členy Bytového družstva Pod Olšemi, družstvo, srdečně zveme na výroční členskou schůzi.

Výroční členská schůze se koná dne 16.5.2019 od 15.30 hodin v kanceláři správce domu Ing. Moniky Markové, Otakarova 1253, 686 01 Uherské Hradiště.

Program:

  • Prezence – kontrola usnášení schopnosti.
  • Volba orgánů a schválení programu členské schůze.
  • Volba členů statutárního orgánů – představenstva družstva.
  • Projednání řádné roční závěrky za rok 2018, přednesení zprávy o hospodaření.
  • Projednání provozních záležitostí domu, plán prací na bytovém domě.
  • Diskuse.
  • Závěrečné usnesení.
  • Závěr.